site_title

Sannazaro, Jacopo (145.-1530)

2 editions
 AuthorTitleDate
1Sannazaro, Jacopo (145.-1530)
♦ De partu Virginis Libri tres [et alia opera]
1527
2Sannazaro, Jacopo (145.-1530)
[Arcadia. français moyen]
L'Arcadie
1544
This author:
catalog_url  https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121146849
databnf_url  https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb121146849